Vita Draken Förlag & Media

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konsultuppdrag Etnografi och Japankunskap

Email Print PDF

There are no translations available.

Jag har fördjupade kunskaper om Japans samhälle, och socialantropologisk teori och metodik. Därför kan Vita Draken Förlag & Media hjälpa till med etnografiska undersökningar, intervjuer och samhällsvetenskaplig analys baserad på ett socialantropologiskt perspektiv, samt kunskap om Japan.

Det etnografiska arbetssättet går ut på att studera människor i "naturlig miljö", hur de agerar socialt, och att genom bl.a. olika observations- och intervjumetoder ta reda på både hur folk agera, och varför. Detta kan bl.a. ge kunskap om social organisation och struktur, värdesystem och sociala mönsters inverkan på handlingar.

Etnometodologi kan användas till många sorters undersökningar, som organisationsanalys, konsumtionsmönster, och gränssnittsutveckling. Det antropologiska perspektiven sätter ofta aktören i centrum, men relaterar aktören till omständigheter och det omkringvarande samhället. Genom att belysa och granska det vardagliga, och de ofta "självklara" antaganden som människor gör i sin vardag förstår vi bättre varför folk gör som de gör.