Vita Draken Förlag & Media

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tjänster

Utgivning

Email Print PDF

There are no translations available.

Vita Draken Förlag & Media strävar efter att ge ut litteratur på svenska, med fokus på lyrik, fiction, och översättning av Japansk skönlitteratur. Förutom självproducerade texter vill vi gärna ge ut andra skribenters texter, om vi finner att de passar vår profil.

Kontakta oss om du har frågor om utgivning, eller vill skicka in ett manuskript för bedömning.

Last Updated on Wednesday, 02 March 2011 22:33
 

Konsultuppdrag Etnografi och Japankunskap

Email Print PDF

There are no translations available.

Jag har fördjupade kunskaper om Japans samhälle, och socialantropologisk teori och metodik. Därför kan Vita Draken Förlag & Media hjälpa till med etnografiska undersökningar, intervjuer och samhällsvetenskaplig analys baserad på ett socialantropologiskt perspektiv, samt kunskap om Japan.

Det etnografiska arbetssättet går ut på att studera människor i "naturlig miljö", hur de agerar socialt, och att genom bl.a. olika observations- och intervjumetoder ta reda på både hur folk agera, och varför. Detta kan bl.a. ge kunskap om social organisation och struktur, värdesystem och sociala mönsters inverkan på handlingar.

Etnometodologi kan användas till många sorters undersökningar, som organisationsanalys, konsumtionsmönster, och gränssnittsutveckling. Det antropologiska perspektiven sätter ofta aktören i centrum, men relaterar aktören till omständigheter och det omkringvarande samhället. Genom att belysa och granska det vardagliga, och de ofta "självklara" antaganden som människor gör i sin vardag förstår vi bättre varför folk gör som de gör.

 

Översättningar

Email Print PDF

There are no translations available.

Vita Draken Förlag & Media kan hjälpa till med översättningar, främst med svenska som målspråk, från japanska och engelska.

Möjligen kan vi även hjälpa till med andra språk, eller förmedla översättning till någon som kan, så kontakta oss gärna om ni har behov av översättning.

 

Uppdragsproduktion

Email Print PDF

There are no translations available.

Vita Draken Förlag & Media utför uppdragsproduktioner av bl. a. text. Bland annat kan vi hjälpa till med layout, omformuleringar och språkgranskning, och framställning av text. Tidigare har bl.a. presentationer, mindre broschyrer och utbildningshäften redigerats och producerats av Vita Draken Förlag & Media.

Utöver olika sorters textproduktioner har Vita Draken Förlag & Media tillverkat kortare filmer av informations-, och utbildningskaraktär.  Kontakta oss med detaljerade önskemål om ni är intresserade av liknande produktioner så att vi kan bedöma om det är något som kan utföras.

Om ni har frågor kring detta, kontakta oss

Last Updated on Wednesday, 02 March 2011 22:35