Vita Draken Förlag & Media

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Anders Mattsson

Email Print PDF

There are no translations available.


Företagets grundareAnders Mattsson

Jag, Anders Mattsson är japan- och samhällsvetare (socialantropolog). Utöver intresse för de akademiska fält jag valt har är jag även intresserad av framställning av text, och medierad kommunikation i allmänhet. Jag har varit intresserad av berättarteknik, böcker och skrivkonst sedan jag var barn.

Jag intresserade mig för Östasien redan som barn, men intresset för Japan grundmurades när jag började studera japanska och åkte till Japan som utbytesstudent. Under japanskastudierna fördjupades intresset för japansk samhällsliv i allmänhet, och den sydliga Okinawaprefekturen i synnerhet, vilket för mig varit mycket givande både intellektuellt och på ett mer privat plan.

Jag valde att fokusera på samhällsvetenskaper p.g.a. att jag finner mänskliga organisationsformer, sociala strukturer och interaktion spännande både analytiskt och experientiellt. Det var intresset av den samhället utifrån aktörsnivån, och hur människor förstår och söker mening i sina livsvärldar, i kombination med intresse för den antropologiska metodiken som fick mig att välja socialantropologi som akademisk huvuddisciplin.

På fritiden ägnar jag mig åt läsning, datorer, bakning och tänkande.

Last Updated on Thursday, 03 March 2011 14:18